Fr, 24. Januar 2020
Texas Hold'em 500
19:30
108
500,00
So, 26. Januar 2020
Satellite CH-Meisterschaft Texas Hold’em
17:00
108
300,00
Mo, 27. Januar 2020
Satellite CH-Meisterschaft Texas Hold’em
19:30
108
200,00
Di, 28. Januar 2020
CH-Meisterschaft Texas Hold’em
17:00
108
2.000,00
Mi, 29. Januar 2020
CH-Meisterschaft Texas Hold’em
17:00
108
2.000,00
So, 02. Februar 2020
Texas Hold’em
19:30
40
170,00
Mo, 03. Februar 2020
Texas Hold’em
19:30
50
120,00
Di, 04. Februar 2020
Omaha Hold’em
19:30
30
170,00
Mi, 05. Februar 2020
Texas Hold’em Knock Out
19:30
50
120,00
Fr, 07. Februar 2020
Texas Hold’em
19:30
50
198,00
Sa, 08. Februar 2020
Texas Hold’em
19:30
50
99,00
So, 09. Februar 2020
Texas Hold’em
19:30
40
170,00
Mo, 10. Februar 2020
Texas Hold’em
19:30
50
120,00
Di, 11. Februar 2020
Omaha Hold’em
19:30
30
170,00
Mi, 12. Februar 2020
Texas Hold’em Knock Out
19:30
50
120,00
Fr, 14. Februar 2020
Texas Hold’em
19:30
50
198,00
Sa, 15. Februar 2020
Texas Hold’em
19:30
50
99,00
So, 16. Februar 2020
Texas Hold’em
19:30
40
170,00
Mo, 17. Februar 2020
Texas Hold’em
19:30
50
120,00
Di, 18. Februar 2020
Omaha Hold’em
19:30
30
170,00
Mi, 19. Februar 2020
Texas Hold’em Knock Out
19:30
50
120,00
Fr, 21. Februar 2020
Texas Hold’em
19:30
50
198,00
Sa, 22. Februar 2020
Texas Hold’em
19:30
50
99,00
So, 23. Februar 2020
Texas Hold’em
19:30
40
170,00
Mo, 24. Februar 2020
Texas Hold’em
19:30
50
120,00
Di, 25. Februar 2020
Omaha Hold’em
19:30
30
170,00
Mi, 26. Februar 2020
Texas Hold’em Knock Out
19:30
50
120,00
Fr, 28. Februar 2020
Texas Hold’em
19:30
50
198,00
Sa, 29. Februar 2020
Texas Hold’em
19:30
50
99,00
Mehr laden