Juli 2023
04. Juli
Beginn: 14:30
Ende: 17:00
Nachmittagslotto 2023
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
04. Juli
Beginn: 18:00
Ende: 01:00
Jackpot City54 Event
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
05. Juli
ganztags
Ladies Special
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
05. Juli
Beginn: 19:00
Ende: 22:30 Uhr
Spin 2 Win Tournament 2023
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
07. Juli
Beginn: 19:30
Celebrate & Gamble
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
08. Juli
Beginn: 19:30
Celebrate & Gamble
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
11. Juli
Beginn: 18:00
Ende: 01:00
Jackpot City54 Event
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
12. Juli
ganztags
Ladies Special
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
12. Juli
Beginn: 19:00
Ende: 22:30 Uhr
Spin 2 Win Tournament 2023
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
14. Juli
Beginn: 19:30
Celebrate & Gamble
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
15. Juli
Beginn: 19:30
Celebrate & Gamble
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
18. Juli
Beginn: 14:30
Ende: 17:00
Nachmittagslotto 2023
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
18. Juli
Beginn: 18:00
Ende: 01:00
Jackpot City54 Event
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
19. Juli
ganztags
Ladies Special
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
19. Juli
Beginn: 19:00
Ende: 22:30 Uhr
Spin 2 Win Tournament 2023
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
20. Juli
Beginn: 18:00
Ende: 22:30
La Grande Grillade im PLÜ
PLÜ Restaurant & Lounge
Ticket kaufen
21. Juli
Beginn: 19:30
Celebrate & Gamble
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
22. Juli
Beginn: 19:30
Celebrate & Gamble
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
25. Juli
Beginn: 18:00
Ende: 01:00
Jackpot City54 Event
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
26. Juli
ganztags
Ladies Special
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
26. Juli
Beginn: 19:00
Ende: 22:30 Uhr
Spin 2 Win Tournament 2023
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
28. Juli
Beginn: 19:30
Celebrate & Gamble
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
29. Juli
Beginn: 19:30
Celebrate & Gamble
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
August 2023
01. August
Beginn: 18:00
Ende: 01:00
Jackpot City54 Event
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
02. August
ganztags
Ladies Special
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
02. August
Beginn: 19:00
Ende: 22:30 Uhr
Spin 2 Win Tournament 2023
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
04. August
Beginn: 19:30
Celebrate & Gamble
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
05. August
Beginn: 19:30
Celebrate & Gamble
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
08. August
Beginn: 18:00
Ende: 01:00
Jackpot City54 Event
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
09. August
ganztags
Ladies Special
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
09. August
Beginn: 19:00
Ende: 22:30 Uhr
Spin 2 Win Tournament 2023
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
11. August
Beginn: 19:30
Celebrate & Gamble
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
12. August
Beginn: 19:30
Celebrate & Gamble
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
15. August
Beginn: 14:30
Ende: 17:00
Nachmittagslotto 2023
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
15. August
Beginn: 18:00
Ende: 01:00
Jackpot City54 Event
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
16. August
ganztags
Ladies Special
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
16. August
Beginn: 19:00
Ende: 22:30 Uhr
Spin 2 Win Tournament 2023
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
18. August
Beginn: 19:30
Celebrate & Gamble
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
19. August
Beginn: 19:30
Celebrate & Gamble
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
22. August
Beginn: 18:00
Ende: 01:00
Jackpot City54 Event
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
23. August
ganztags
Ladies Special
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
23. August
Beginn: 19:00
Ende: 22:30 Uhr
Spin 2 Win Tournament 2023
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
25. August
Beginn: 19:30
Celebrate & Gamble
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
26. August
Beginn: 19:30
Celebrate & Gamble
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
29. August
Beginn: 18:00
Ende: 01:00
Jackpot City54 Event
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
30. August
ganztags
Ladies Special
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
30. August
Beginn: 19:00
Ende: 22:30 Uhr
Spin 2 Win Tournament 2023
Grand Casino Baden
Mehr erfahren
Mehr laden